Moje konto

Zaloguj się

Zarejestruj się

Twoje dane osobowe zostaną użyte do obsługi twojej wizyty na naszej stronie, zarządzania dostępem do twojego konta i dla innych celów o których mówi nasza polityka prywatności.

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że w chwili składania niniejszego Zamówienia:
- jestem osobą pełnoletnią,
- nie znajduję się w stanie nietrzeźwości w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- nie dokonuję zakupu objętych Zamówieniem napojów alkoholowych w celu ich dalszej odsprzedaży ani w celu ich udostępnienia w jakikolwiek sposób osobom nieletnim lub osobom nietrzeźwym.

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Serwisu sklep.browarnysa.pl i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień tego Regulaminu.
Oświadczam nadto, że zapoznałem/am się z prawem do odstąpienia od Umowy.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych przez Książęcy Browar Nysa Sp. z o.o. w celu niezbędnym do realizacji Zamówienia i wystawienia dokumentów sprzedaży, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.